9-9-17 Whippany Park vs. Morris Catholic - Lisa Mita